Syddjurs vandværker

Norddjurs Vandværker

Søg på Norddjurs Kommunes vandværksoversigt

Albertinelund Vandværk

Allelev Vandværk

Auning Vandværk

Bønnerup Strands vandværk

Bønnerup Vandværk

Constantia Vandværk

Dystrup Vandværk

Fannerup Vandværk

Fausing Vandværk

Fjellerup By's Vandværk

Fjellerup Strands Vandværk

Ginnerup Vandværk

Gjerrild Nordstrands Vandværk

Gjerrild Vandværk

Gjesing Vandværk

Glatved Vandværk

Gl. Hegedal Strands Vandværk

Glesborg Vandværk

Hallendrup Vandværk

Hevring Vandværk

Holbæk Vandværk

Homå Vandværk

Kastbjerg Vandværk

Lystrup Strand Vandværk

Nørager Vandværk

Oustrup Østre Vandværk

Ramten Vandværk

Rimsø-Emmelev Vandværk

Ring Vandværk

Selkær Mølle Vandværk

Skovgårde Vandværk

Sorvad Vandværk

Stenvad Vandværk

Stokkebro Vandværk

St. Sjørup Strands Vandværk

St. Sjørup Vandværk

Søby Vandværk

Torsø-Voldby-Karlby Vandværk

Trustrup-Lyngby Vandværk

Tøjstrupvejens Vandværk

Tørslev Vandværk

Tårup Vandværk

Udbyhøj Vandværk

Udby Vandværk

Vandcenter Djurs

Veggerslev Vandværk

Vester Alling Vandværk

Voer vandværk

Vivild Vandværk

Ørbæk Vandværk

Ørsted Vandværk

Ørum Djurs Vandværk

Øster Alling Mark Vandværk

Øster Alling Vandværk

Ålsrode Vandværk

Ålsø Vandværk

Vandråd

Love og bekendtgørelser

Love

 

Vandforsyningsloven
(lovbekg. nr. 118 af 22. februarr 2015)

 

Vandsektorloven 

(lov nr. 469 af 12. juni 2009) 

 

Miljøbeskyttelsesloven
(lovbekg. nr. 241 af 13. marts 2019)

 

Miljømålsloven
(lovbekg. nr. 119 af 26. januar 2017)

 

Vandafgiftsloven
(lovbekg. nr. 171 af 25. februar 2020)

 

Bekendtgørelser

 

Drikkevandsbekendtgørelsen (den nye) 

(bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg)

 

Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013
om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg

 

Bekendtgørelse nr. 968 af 28. juni 2018
om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)

 

Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2016
om passagebidrag

 

Vandmålerbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 582 28. maj 2018 om måletekniskkontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand)

 

Bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 

om forbrugerindflydelse i vandselskaber

 

Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016
om uddannelse af personer, der udfører boringer på land

 

Bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019
om vandindvinding og vandforsyning

 

Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016
om vandforsyningsplanlægning

 

Drikkevandsbekendtgørelsen (den gamle)
(bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg)

 

Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

 

Bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016
om indsatsplaner

 

Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998
om individuel afregning efter målt vandforbrug

 

Målerbekendtgørelsen
(bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand og varme)

 

Bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996
om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau

 

Cirkulærer

 

Cirkulære nr. 63 af 25. februar 1980
om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning, senere ændret ved cirkulære nr. 191 af 5. december 1983

 

Cirkulære nr. 64 af 28. februar 1980
om vandindvinding og vandforsyning

Kommuner

Diverse

Tidsskrifter om vandforsyning


Dansk Vand - DANVAs magasin om vand- og spildevandsforsyning


Brancheforeninger


Dansk Vand- og Spildevandsforening

Danske Vandværker