Om Djurs Vand Erhverv A/S

Kravene til drift og administration af et vandværk et steget kraftigt gennem årene.


Det kan være et stort og vanskeligt arbejde for vandværkernes bestyrelse, at varetage de mange opgaver på vandforsyningsområdet. Derfor tilbyder Djurs Vand Erhverv hjælp til vandforsyninger af alle størrelser indenfor såvel administration og drift.
Vores løsninger er sammensat i en række veldefinerede pakkeløsninger, der giver det enkelte vandværks bestyrelse mulighed for at hente hjælp, hvor der er mest brug for det.

Djurs Vand Erhverv A/S er et datterselskab til Den selvejende Institution Djurs Vand, og fungerer som et fælles administrationskontor for større og mindre vandforsyninger.


Vi har løsninger indenfor bogholderi og forbrugsopkrævning, vandværks drift, vandmålerudskiftning og vagtordning (døgnvagt).


Ring og hør nærmere på tlf 8752 7200, eller klik ind på et af vores produktblade.

ADMINISTRATION

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage bogholderi- og regnskabsopgaver for både store og små vandforsyninger.

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder også administrativ hjælp.

Download produktblad her

Drift

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage driften af Vandforsyningens boringer, behandlings- og udpumpningsanlæg.

Download produktblad her