Djurs Vands kundeservice holder sommerferie d. 18. juli - 2. august

Ved driftsforstyrrelser kan driftsvagten træffes på tlf. 8634 1024 i hele perioden.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Tonny Sædam Frandsen
Direktør

OPSTILLING SOM KANDIDAT TIL REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges ved direkte valg.
Enhver myndig, fysisk person kan stille op til valget.

For at komme i betragtning som kandidat skal du melde dig til Djurs Vand senest den 1. februar 2023, enten ved at kontakte administrationen på tlf. 87 52 72 00 eller ved at udfylde nedenstående formular...

BESTILLING AF STEMMESEDLER TIL REPRÆSENTANTSKABESVALGET

Du skal selv bestille en stemmeseddel...

Dette gøres ved at kontakte Djurs Vand på tlf. 8752 7200 eller ved at udfylde nedenstående formular...

Vi sender dig en stemmeseddel og valgmateriale med præsentation af de opstillede kandidater med posten.
Stemmeseddel og valgmateriale kan rekvireres i perioden 1. – 24. marts 2023.

Du kan også stemme ved personligt fremmøde på Djurs Vands administrationskontor i perioden 1. – 31. marts 2023 – husk legitimation.

Frist for afgivelse af stemme er den 31. marts 2023.