Djurs Vands kundeservice holder sommerferie d. 18. juli - 2. august

Ved driftsforstyrrelser kan driftsvagten træffes på tlf. 8634 1024 i hele perioden.

Vi ønsker alle en rigtig god sommer.

Med venlig hilsen

Tonny Sædam Frandsen
Direktør

26. april 2023, kl. 9.50

 

Der er atter stabil vandforsyning fra Søby Vandværk

 

Valg til Djurs Vands repræsentantskab 2023 – 2027

 

Der skal i 2023 afholdes valg til Djurs Vands repræsentantskab.

Valget er gennemført som fredsvalg, idet der ved opstillingsfristens udløb den 31. januar 2023 var opstillet 25 ud af de 30 kandidater, som repræsentantskabet skal bestå af.

Det nyvalgte repræsentantskab vælger bestyrelsen for de kommende 4 år på et konstituerende møde, der afholdes sidst i april måned. Repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning offentliggøres efter det konstituerende møde.

Mere om valg til repræsentantskabet her...

 

Download listen med det kommende repræsentantskab her...

OPSTILLING SOM KANDIDAT TIL REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabsmedlemmerne vælges ved direkte valg.
Enhver myndig, fysisk person kan stille op til valget.

For at komme i betragtning som kandidat skal du melde dig til Djurs Vand senest den 1. februar 2023, enten ved at kontakte administrationen på tlf. 87 52 72 00 eller ved at udfylde nedenstående formular...

BESTILLING AF STEMMESEDLER TIL REPRÆSENTANTSKABESVALGET

Du skal selv bestille en stemmeseddel...

Dette gøres ved at kontakte Djurs Vand på tlf. 8752 7200 eller ved at udfylde nedenstående formular...

Vi sender dig en stemmeseddel og valgmateriale med præsentation af de opstillede kandidater med posten.
Stemmeseddel og valgmateriale kan rekvireres i perioden 1. – 24. marts 2023.

Du kan også stemme ved personligt fremmøde på Djurs Vands administrationskontor i perioden 1. – 31. marts 2023 – husk legitimation.

Frist for afgivelse af stemme er den 31. marts 2023.