GENVEJE

Valg til Djurs Vands repræsentantskab 2023 – 2027

 

Der skal i 2023 afholdes valg til Djurs Vands repræsentantskab.

Valget er gennemført som fredsvalg, idet der ved opstillingsfristens udløb den 31. januar 2023 var opstillet 25 ud af de 30 kandidater, som repræsentantskabet skal bestå af.

Det nyvalgte repræsentantskab vælger bestyrelsen for de kommende 4 år på et konstituerende møde, der afholdes sidst i april måned. Repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning offentliggøres efter det konstituerende møde.

Mere om valg til repræsentantskabet her...

 

Download listen med det kommende repræsentantskab her...

YDELSER OG SERVICES FRA DJURS VAND ERHVERV A/S

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage driften af Vandforsyningens boringer, behandlings- og udpumpningsanlæg.

Læs mere...

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage bogholderi- og regnskabsopgaver for både store og små vandforsyninger.

Læs mere...

Djurs Vand Erhverv A/S kan tilbyde klasse B vandmålere i størrelserne Qn 1,5 og Qn 2,5 til fast pris pr. måler pr. år

Læs mere...