GENVEJE

17/5 2024

I et forsøg på at skabe stabil drift fra Søby Vandværk er vi påbegyndt en supplerende opfyldning af rentvandstanken på vandværket.
Det betyder, at der hentes vand på Hornslet Vandværk i 20 m3 stor tankbil, der køres til Søby Vandværk, hvor vandet pumpes ind i rentvandstanken via råvandsstationen på Demstrupvej.

 

En runde med opfyldning i Hornslet, kørsel til Søby, aftapning til rentvandstanken og tilbagekørsel til Hornslet har en varighed på ca. 2,5 timer. Det forventes, at der skal køres 5 ture.

Desværre kan denne teknik med opfyldning via råvandsstationen i en periode give anledning til en brunfarvning af vandet, men fænomenet er kortvarigt og er ikke sundhedsskadeligt.

 

Det problem Djurs Vands driftspersonale har kæmpet med de seneste døgn skyldes, at såvel rentvandstanken på vandværket som ledningsnettet har været fuldstændigt tømt for vand. Hver gang det har været muligt at fylde tanken med vand, og der efterfølgende er skruet op for vandtrykket, er alt vandet gået til af fylde ledningsnettet med vand, der så efterfølgende næsten med det samme er brugt af de mange forbrugere, der har manglet vand. Det har boringen ikke kunnet følge med til, og derfor forsøger vi nu en supplerende opfyldning af rentvandstanken.

 

Tonny Frandsen, Djurs Vand

15/05 2024

Der er igen vand i ledningerne i Søbyområdet, men der køres ud med et reduceret tryk.

Der har siden mandag aften d. 13. maj 2024 været ustabil drift og i perioder helt manglende vandforsyning fra Søby Vandværk.

Problemet skyldes dels et driftsproblem på vandværket, dels at boringen til vandværket ikke har kunnet følge med forbruget i området, og det har derfor været svært at fylde rentvandstanken på vandværket.
Det er netop rentvandstanken, der sikrer en stabil forsyning og et stabilt tryk i ledningsnettet.
Der er igen vand i ledningerne i Søbyområdet, men der køres ud med et reduceret tryk. Det kan betyde, at højtbeliggende forbrugere fortsat kan opleve ustabil vandforsyning.


For at undgå en lignende situation i fremtiden fremskyndes færdiggørelsen af en forbindelsesledning mellem vandværkerne i Søby og Skader. Arbejdet, der omfatter etablering af en 1.100 meter lang vandledning i Toftagervej, påbegyndes allerede i uge 21, når de nødvendige gravetilladelser m.v. er givet af kommunen. Arbejdet forventes at tage 2 uger.


Med venlig hilsen

Tonny Sædam Frandsen
Direktør

YDELSER OG SERVICES FRA DJURS VAND ERHVERV A/S

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage driften af Vandforsyningens boringer, behandlings- og udpumpningsanlæg.

Læs mere...

Djurs Vand Erhverv A/S tilbyder at varetage bogholderi- og regnskabsopgaver for både store og små vandforsyninger.

Læs mere...