S

Vent med havevanding til efter kl. 22.00

Specielt  Ebeltoft mangler vand i dagtimerne

Det flotte sommervejr betyder, at der bruges meget mere vand end normalt, og det kan vandværket have svært ved at følge med til. Derfor henstiller Djurs Vands driftsvagt til at vente med havevanding til efter kl. 22.00, og i øvrigt begrænse vandforbruget mest muligt i dagtimerne.Særligt i Ebeltoft kan højtbeliggende forbrugere opleve et meget lavt tryk eller periodevis helt manglende vandforsyning.

På forhånd tak og god sommer.

Djurs Vand holder ferielukket

men der skal nok være vand i hanerne

Djurs Vands kundeservice holder ferielukket i perioden 19. - 30. juli 2021. Vi er tilbage mandag d. 2. august 2021 kl. 9.00.

Ved driftsforstyrrelser kan vagten træffes i hele perioden på tlf. 86 34 10 24.

Vi ønsker alle en god sommer.

Elsegårde Strand - nye forsyningsledninger

Djurs Vand udskifter forsyningsledningerne i sommerhusområdet ved Elsegårde Strand. Arbejdet forventes at vare 2-3 år på grund af den høje grundvandsstand i området. Læs mere om projektet her...

Rent drikkevand - Djurs Vand - Naturligvis...

Information

Driftsstatus og ledningsabejder ..

Vandets hårdhed

 

Selvbetjening

Aflæsning af vandur, adresse-ændring, PBS tilmelding ...
Her kan du selv indtaste din måleraflæsning ...

Om DjursVand

I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. 
Det behandlede vand...

Priser

Prisen på det vand, som Djurs Vand leverer til sine kunder, er sammensat af af mange faktorer...