REPRÆSENTANTSKABSVALG

Der skal i 2023 afholdes valg til Djurs Vands repræsentantskab.
Valget er gennemført som fredsvalg, idet der ved opstillingsfristens udløb den 31. januar 2023 var opstillet 25 ud af de 30 kandidater, som repræsentantskabet skal bestå af.
Det nyvalgte repræsentantskab vælger bestyrelsen for de kommende 4 år på et konstituerende møde, der afholdes sidst i april måned. Repræsentantskabets og bestyrelsens sammensætning offentliggøres efter det konstituerende møde.

 

Se listen over de kommende Repræsentantskabsmedlemmer for perioden 2023-2027 HER...

VALGREGLER

Valget gennemføres i henhold til Djurs Vands vedtægter og valgregulativ.


ANNONCERING AF VALGET

Valget annonceres i Ebeltoft Folketidende, Adresseavisen Syddjurs og Århus Stiftstidende.

Du kan se valgannoncerne i Ebeltoft Folketidende og Adresseavisen Syddjurs – uge 2 og 3 / 2023 og i Århus Stiftstidende den 10. og 17. januar 2023.


VALGLEDELSE

I henhold til valgregulativet består valgledelsen af:

• Advokat Peter Nymann, Energi og Miljø Advokaterne (formand for valgledelsen)
• Bestyrelsesformand Bjørn Helmer, Djurs Vand
• Direktør Tonny Sædam Frandsen, Djurs Vand

Du kan læse mere om valgledelsens arbejde og beføjelser i valgregulativets afsnit 11 og 12.