Priser

Fra 1. januar 2020 er vandprisen hos Djurs Vand sammensat således:

Variabel pris excl. moms  incl. moms
Vandpris 6,00 kr./m3 7,50 kr./m3
Statsafgift - "vandskat" 6,18 kr./m3 7,73 kr./m3
Statsafgift - grundvandsbeskyttelsesafgift 0,19 kr./m3 0,24 kr./m3
I alt 12,37 kr./m3 15,46 kr./m3
     
Fast bidrag excl. moms incl. moms
Fast bidrag pr. boligenhed 825,00 kr. 1.031,25 kr.
Målerbidrag - Qn 1,5 (almindelig husstandsmåler) 106,00 kr. 132,50 kr.
Målerbidrag - > Qn 1,5 505,00 kr. 631,25 kr.
     

 

Se hele Djurs Vands takstblad nederst på siden.

Leveringsbestemmelser


Prisen på det vand, som Djurs Vand leverer til sine kunder, er sammensat af af mange faktorer.
Nedenfor kan kan du downloade dokumenter vedr. priser på de ydelser og produkter du kan købe fra DjursVand.

Alle vandforsyninger, der leverer vand til mere end 10 husstande, skal udarbejde et regulativ. 
Regulativet fastlægger en række praktiske forhold og forpligtelser mellem vandforsyningen og forbrugerne, bl.a. retten til forsyning med vand og måling af vandforbruget.
Regulativet er udarbejdet i medfør af vandforsyningslovens § 55, og er godkendt af Syddjurs Kommune den 29. august 2007.

 

Klage

Med virkning fra 1. oktober 2015 er reglerne for forbrugerklager ændret, så det nu er muligt at klage over vandforsyningens afgørelser.

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence – og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

Klageadgangen er fastsat i forbrugerklagelovens kapital 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales. Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400,- kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager. Læs nærmere herom på www.forbrug.dk.Ved at klikke nedenfor kan du downloade alle relevante priser og informationer.