S

Valg til Djurs Vands repræsentantskab

Der skal for perioden 2019 - 2023 vælges 30 medlemmer til repræsentantskabet. Læse mere om hvordan du kan stille op som kandidat og hvordan du kan stemme her...

Måleraflæsning 2018

Indberetning af måleroplysninger for forbrugere, der har modtaget et selvaflæsningskort kan ske her...

Rent drikkevand - Djurs Vand - Naturligvis...

Information

Driftsstatus og ledningsabejder ..

Vandets hårdhed

 

Selvbetjening

Aflæsning af vandur, adresse-ændring, PBS tilmelding ...
Her kan du selv indtaste din måleraflæsning ...

Om DjursVand

I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. 
Det behandlede vand...

Priser

Prisen på det vand, som Djurs Vand leverer til sine kunder, er sammensat af af mange faktorer...