Driftsstatus

Ny Balle - ny forsyningsledning

I uge 12-15/2018 etablerer Djurs Vand en ny forsyningsledning i Søndervang og Th. Robdrups Vej.

Ledningen skal forbinde Ny Balle Vandværk med Balle Vandværk for sikre en stabil vandforsyning i området.

 

Der er normal drift i alle forsyningsområder.