Vandkvalitet

Analyserapporter fra Djurs Vands vandværker og forsyningsområder kan ses her:
 
 
Kvaliteten af vandet, der sendes ud til forbrugerne fra Djurs Vands vandværker, kontrolleres løbende, og det sker flere steder på vandets vej fra boring til forbruger.

Hyppighed og kontrolsteder er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Heri er også indgående bestemt, hvilke stoffer der skal kontrolleres for.

I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. Det behandlede vand (efter iltning og filtrering af jern og mangen) kontrolleres på vandværket og på udvalgte steder på ledningsnettet. Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a. analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.

Djurs Vand har aftale med analyselaboratoriet Eurofins om udtagning og analyse af vandprøverne.