Mål og Visioner

Mission


Djurs Vands virkeområder er:

 • at drive vandforsyning,
 • at distribuere vand til forbrugerne i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning,
 • at levere serviceydelser i forbindelse med vandforsyningen,
 • at være en attraktiv samarbejdspartner.

Mål


Med fokus på sikring og levering af rent drikkevand som vores vigtigste levnedsmiddel er det Djurs Vands mål er at opnå, fastholde og videreudvikle en i alle sammenhænge optimal, økonomisk drift af alle virksomhedens virkeområder til gavn for forbrugere, medarbejdere, samarbejdspartnere og miljøet.

Vision


Det er Djurs Vands vision

 • at Djurs Vands forbrugere til enhver tid oplever en driftsikker forsyning, baseret på kvalitet og miljørigtige principper,
 • at Djurs Vand altid har et højt serviceniveau. Det skal være nemt og enkelt at være forbruger hos Djurs Vand. Hvad enten forbrugerne henvender sig til drifts- eller administrativt personale skal de møde en kvalificeret og veldefineret service,
 • at skabe et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø for Djurs Vands medarbejdere med fokus på faglig og personlig udvikling. Djurs Vands medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv, og der skal derfor ske en løbende opkvalificering af kompetencer via efteruddannelse så komplicerede opgaver ligeledes kan løses inden for egne rækker,
 • at Djurs Vand i den daglige drift af virksomheden tager hensyn til miljøet og arbejder ud fra et ønske om at minimere ressourceforbruget,
 • at Djurs Vand skal være det oplagte og attraktive valg af samarbejdspartner for andre vandforsyninger i området.

Værdier


Djurs Vands værdier er

 • Forsyningssikkerhed og forsyningskvalitet
 • Effektivitet
 • Høj faglighed
 • Højt serviceniveau
 • Social, miljømæssig og etisk ansvarlighed