Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelser

(bekendtgørelse nr. 1070 af 28. oktober 2019 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg)
 
Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013 
om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)
om passagebidrag

Vandmålerbekendtgørelsen 
(bekendtgørelse nr. 582 28. maj 2018 om måletekniskkontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand)

Bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 
om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2016
om uddannelse af personer, der udfører boringer på land

Bekendtgørelse nr. 470 af 26. april 2019
om vandindvinding og vandforsyning

Bekendtgørelse nr. 831 af 27. juni 2016
om vandforsyningsplanlægning

Drikkevandsbekendtgørelsen (den gamle)
(bekendtgørelse nr. 802 af 1. juni 2016 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg)
 
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 
om individuel afregning efter målt vandforbrug

Målerbekendtgørelsen 
(bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand og varme)

Bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 
om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau