Driftsstatus

Anlægsarbejder

14.01.2019

Toften, Ebeltoft

I perioden 28. januar - 8. februar 2019 (uge 5 - 6 udskifter Djurs Vand forsyningsledningen i Toften. Samtidig udskiftes stikledningerne til alle ejendomme på vejen.

Udskiftningen sker som en del af Djurs Vands renoveringsplan for vandforsyningsledninger.

Mens der arbejdes med vandledningen, kan der forekomme uregelmæssig vandforsyning til ejendommene på Toften i tidsrummet kl. 7.00 - 16.00. Vandforsyningen vil dog altid være genoprettet og stabil ved normal arbejdstids ophør.

 

14.01.2019

Skansevej, Ebeltoft

I perioden 11. - 22. februar 2019 (uge 7 - 8) udskifter Djurs Vand forsyningsledningen i Skansevej. Samtidig udskiftes stikledningen til alle ejendomme på vejen.

Udskiftningen sker som en del af Djurs Vands renoveringsplan for vandforsyningsledninger.

Mens der arbejdes med vandledningen, kan der forekomme uregelmæssig vandforsyning til ejendommene på Skolevej i tidsrummet kl. 7.00 - 16.00. Vandforsyningen vil dog altid være genoprettet og stabil ved normal arbejdstids ophør.

14.01.2019

EnggÄrdsparken, Kolind

I perioden 4. marts - 5. april 2019 udføres for Kolind Vandværk byggemodning af lokalplanområde 92.