Historie

Ebeltoft Kommunale Vandforsyning blev i efteråret 2006 udskilt som ”Den selvejende institution Syddjurs Vandforsyning”. Forud var gået næsten to år med at få hold på strøtanker og visioner for det nye vandforsyningsselskab.
 
De politiske vinde som følge af konkurrencestyrelsens rapport fra 2003 om en øget liberalisering af vandsektoren sammenholdt med Ebeltoft Byråds kommuneplan fra 1997, hvori man tilkendegav, at ”det er ikke Byrådets primære mål at stå som ejer af vandforsyningsanlæg, hvorfor man vil være interesseret i en privatisering af den kommunale vandforsyning således, at ejerskabet overgår til forbrugerne” gav det endelige skub til at tage en generel drøftelse af fremtiden for Ebeltoft Kommunale Vandforsyning.
Det blev besluttet, at lade et rådgivende ingeniørfirma udarbejde en analyse af vandforsyningens økonomi og organisation, samt at komme med en vurdering af relevante fremtidsmuligheder.
 
Efter næsten to års arbejde med strøtanker, drøftelser og visioner for det nye vandforsyningsselskab besluttede Ebeltoft Byråd i juni 2006, at overdrage Ebeltoft Kommunale Vandforsyning til en selvejende institution med virkning fra 1. oktober 2006.
 
Sidst i september 2006 blev alle forbrugere inviteret til valg til vandforsyningens repræsentantskab og bestyrelse – Syddjurs Vandforsyning var nu en realitet.
 
Navnet Syddjurs Vandforsyning blev i høj grad forbundet med Syddjurs Kommune, og da vandforsyningens bestyrelse ønsker at signalere, at der er tale om en paraply organisation, hvor alle vandværker er velkomne – enten som en del af vandforsyningen eller som samarbejdspartnere – indstillede man en navneændring til DJURS VAND til repræsentantskabet. Repræsentantskabet besluttede navneændringen i april 2007.