Hårdhed

Vandets hårdhed fra Djurs Vands vandværker:

 

  Vandværk Hårdhed
  Egedal Vandværk 15 °dH
  Følle Vandværk 14 °dH
  Handrup Bakker Vandværk 12 °dH
  Skader Vandværk 15 °dH
  Søby Vandværk 15 °dH

 

Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader (°dH)

 

Betegnelse Hårdhed [°dH]
Meget blødt 0 - 4
Blødt 4 - 8
Middelhårdt 8 - 12
Temmelig hårdt 12 - 18
Hårdt 18 - 24
Meget hårdt 24 - 30
Særdeles hårdt > 30

 

Hårdheden er et udtryk for mængden af de opløste grundstoffer calcium og magnesium i vandet. Der er tale om en beregnet værdi, og altså ikke en faktisk målt værdi som ved de fleste andre stoffer i analyserapporterne. Hårdheden angives normalt i tyske hårdhedsgrader (°dH), hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af ionerne Ca2+ og Mg2+ angivet i meq/l.
 
Den lovbestemte grænseværdi for vandets hårdhed er 5–30 °dH. Den lave værdi er fastsat udfra en sundhedsmæssig betragtning, mens et indhold på mere end 30 °dH forøger risikoen for uønskede store kalkaflejringer i ledningsnet, installationer og husholdningsmaskiner.

Indholdet af calcium og magnesium, og dermed vandets hårdhed, er betinget af de geologiske forhold, og der kan være meget store lokale variationer.