Flytning

Hvis du fraflytter din nuværende bolig og denne overdrages til en ny bruger, skal nedenstående foremular udfyldes.

Adresseændring

Hvis du ændre din adresse - men opretholder en eksisterende forbrugeradressen - skal nedenstående formular udfyldes.