Egedal Vandværk


Vis Djurs Vand på et større kort

Zoom ind på det markerede område på kortet for et detaljeret overblik over forsyningsområdets grænser

Egedal Vandværk leverer vand til Djurs Vand i området Ebeltoft og Ahl til i alt 1.700 forbrugsenhedder.
Det er store mængder – knapt ½ million m3 vand pr. år eller 1.300 tons om dagen. 
Syv boringer henter vand op fra 40-80 m dybde.
Skov og græsmarker i området omkring vandværkets boringer dyrkes uden gødning og sprøjtemidler. Det er med til at beskytte grundvandet her.

Vandets hårdhed i Ebeltoft by og Ahl-området er 16–18 °dH.
Hårdheden er et udtryk for mængden af de opløste grundstoffer calcium og magnesium i vandet. Der er tale om en beregnet værdi, og altså ikke en faktisk målt værdi som ved de fleste andre stoffer i analyserapporterne. Hårdheden angives normalt i tyske hårdhedsgrader (°dH), hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af ionerne Ca2+ og Mg2+ angivet i meq/l.
 
Den lovbestemte grænseværdi for vandets hårdhed er 5–30 °dH. Den lave værdi er fastsat udfra en sundhedsmæssig betragtning, mens et indhold på mere end 30 °dH forøger risikoen for uønskede store kalkaflejringer i ledningsnet, installationer og husholdningsmaskiner.

I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. Det behandlede vand (efter iltning og filtrering af jern og mangen) kontrolleres på vandværket og på udvalgte steder på ledningsnettet.
Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a. analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.
 
Djurs Vand har aftale med analyselaboratoriet Eurofins om udtagning og analyse af vandprøverne.
 
Herunder kan du se de seneste analyserapporter fra Egedal Vandværk: