Forsyningsområder

Klik på kortet for et detaljeret overblik over forsyningsområdernes grænser på Google Maps.

Nedenfor findes mere information om de enkelte vandværker...

Egedal Vandværk

Kvaliteten af vandet, der sendes ud til forbrugerne fra Djurs Vands vandværker, kontrolleres løbende, og det sker flere steder på vandets vej fra boring til forbruger.

Hyppighed og kontrolsteder er fastsat i Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Heri er også indgående bestemt, hvilke stoffer der skal kontrolleres for.

I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. Det behandlede vand (efter iltning og filtrering af jern og mangen) kontrolleres på vandværket og på udvalgte steder på ledningsnettet. Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a. analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.

Djurs Vand har aftale med analyselaboratoriet Eurofins om udtagning og analyse af vandprøverne.


Se de seneste analyserapporter fra Egedal Vandværk HER »

Klik på luft-foto for at gå til Google Map for et detaljeret overblik over forsyningsområdets  beliggenhed og afgrænsning.

Følle Vandværk

Vandet fra Følle Vandværk har en hårdhed på XXX °dH.

Hårdheden er et udtryk for mængden af de opløste grundstoffer calcium og magnesium i vandet. Der er tale om en beregnet værdi, og altså ikke en faktisk målt værdi som ved de fleste andre stoffer i analyserapporterne. Hårdheden angives normalt i tyske hårdhedsgrader (°dH), hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af ionerne Ca2+ og Mg2+ angivet i meq/l.

Den lovbestemte grænseværdi for vandets hårdhed er 5–30 °dH. Den lave værdi er fastsat udfra en sundhedsmæssig betragtning, mens et indhold på mere end 30 °dH forøger risikoen for uønskede store kalkaflejringer i ledningsnet, installationer og husholdningsmaskiner.
I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. Det behandlede vand (efter iltning og filtrering af jern og mangen) kontrolleres på vandværket og på udvalgte steder på ledningsnettet.
Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a. analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.

Djurs Vand har aftale med analyselaboratoriet Eurofins om udtagning og analyse af vandprøverne.

Se de seneste analyserapporter fra Følle Vandværk HER »

Klik på luft-foto for at gå til Google Map for et detaljeret overblik over forsyningsområdets beliggenhed og afgrænsning.

Handrup Bakker Vandværk

Vandet fra Handrup Bakker Vandværk har en hårdhed på 10–11 °dH

Hårdheden er et udtryk for mængden af de opløste grundstoffer calcium og magnesium i vandet. Der er tale om en beregnet værdi, og altså ikke en faktisk målt værdi som ved de fleste andre stoffer i analyserapporterne. Hårdheden angives normalt i tyske hårdhedsgrader (°dH), hvor 1 hårdhedsgrad svarer til 2,8 gange summen af ionerne Ca2+ og Mg2+ angivet i meq/l.

Den lovbestemte grænseværdi for vandets hårdhed er 5–30 °dH. Den lave værdi er fastsat udfra en sundhedsmæssig betragtning, mens et indhold på mere end 30 °dH forøger risikoen for uønskede store kalkaflejringer i ledningsnet, installationer og husholdningsmaskiner.
I boringerne kontrolleres råvandet (det ubehandlede grundvand) hvert 4. år. Det behandlede vand (efter iltning og filtrering af jern og mangen) kontrolleres på vandværket og på udvalgte steder på ledningsnettet.
Kontrollen er omfattende, og indeholder bl.a. analyser for bakterier og en lang række miljøfremmede stoffer. Kontrol af det behandlede drikkevand sker flere gange om året.

Djurs Vand har aftale med analyselaboratoriet Eurofins om udtagning og analyse af vandprøverne.

Se de seneste analyserapporter fra Handrup Bakker Vandværk HER »


Klik på luft-foto for at gå til Google Map for et detaljeret overblik over forsyningsområdets beliggenhed og afgrænsning.

Ny Balle Vandværk

Klik på luft-foto for at gå til Google Map for et detaljeret overblik over forsyningsområdets beliggenhed og afgrænsning.

Skader Vandværk

Klik på luft-foto for at gå til Google Map for et detaljeret overblik over forsyningsområdets beliggenhed og afgrænsning.

Søby Vandværk

Klik på luft-foto for at gå til Google Map for et detaljeret overblik over forsyningsområdets beliggenhed og afgrænsning.

Mål & Visioner

Mission


Djurs Vands virkeområder er:
 • at drive vandforsyning,
 • at distribuere vand til forbrugerne i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning,
 • at levere serviceydelser i forbindelse med vandforsyningen
 • at være en attraktiv samarbejdspartner.


Vision


Det er Djurs Vands vision
 • at Djurs Vands forbrugere til enhver tid oplever en driftsikker forsyning, baseret på kvalitet og miljørigtige principper,
 • at Djurs Vand altid har et højt serviceniveau. Det skal være nemt og enkelt at være forbruger hos Djurs Vand. Hvad enten forbrugerne henvender sig til drifts- eller administrativt personale skal de møde en kvalificeret og veldefineret service,
 • at skabe et udviklende og udfordrende arbejdsmiljø for Djurs Vands medarbejdere med fokus på faglig og personlig udvikling. Djurs Vands medarbejdere er virksomhedens vigtigste aktiv, og der skal derfor ske en løbende opkvalificering af kompetencer via efteruddannelse så komplicerede opgaver ligeledes kan løses inden for egne rækker,
 • at Djurs Vand i den daglige drift af virksomheden tager hensyn til miljøet og arbejder ud fra et ønske om at minimere ressourceforbruget,
 • at Djurs Vand skal være det oplagte og attraktive valg af samarbejdspartner for andre vandforsyninger i området.

Mål


Djurs Vands mål:


Med fokus på sikring og levering af rent drikkevand som vores vigtigste levnedsmiddel er det Djurs Vands mål er at opnå, fastholde og videreudvikle en i alle sammenhænge optimal, økonomisk drift af alle virksomhedens virkeområder til gavn for forbrugere, medarbejdere, samarbejdspartnere og miljøet.Værdier


Djurs Vands værdier er:

 • Forsyningssikkerhed og forsyningskvalitet
 • Effektivitet
 • Høj faglighed
 • Højt serviceniveau
 • Social, miljømæssig og etisk ansvarlighed

Organisation

Medarbejdere

Tonny Sædam Frandsen


Direktør
tsf@djursvand.dk

Lone K. Møller


Kontorleder
lkm@djursvand.dk

Freddy Juul Pedersen


Økonomimedarbejder
fjp@djursvand.dk

Ilse Frandsen


Serviceassistent
info@djursvand.dk

Jan True


Daglig driftsleder
drift@djursvand.dk

Jarno Strange


Montør
drift@djursvand.dk

Dennis Møller Jakobsen

Montør
drift@djursvand.dk

Dorthe Rubin

Teamleder bogholderi
drift@djursvand.dk

Tina Norsgaard Moslund

 

Kontorassistent
drift@djursvand.dk

 

Bestyrelsen

Bjørn Helmer

 

Formand
Bakkehegnet 55, 8400 Ebeltoft
tlf.: 5151 7522
til@helmers.dk

Jørgen Baden Olsen

 

Bestyrelsesmedlem
Adresse
tlf.: xxx
xx@xx.dk

Ole Vognstrup


Bestyrelsesmedlem
Overgade 13, 8400 Ebeltoft
tlf.: 2023 8353
olevognstrup@icloud.com

Per Lampe


Bestyrelsesmedlem
Fresiavej 2, 8400 Ebeltoft
tlf.: 2695 7765
lampe@stofanet.dk

Steen Rahbek


Bestyrelsesmedlem
Hønebjergvej 23, Søby
8543 Hornslet
tlf.: 4020 4338
steen@erahbek.dk

Repræsentantskab

Bjørn Helmer
Bakkehegnet 55
8400 Ebeltoft


Nis Kaper Buch
Skovhegnet 6
8400 Ebeltoft


Jan Freund
Vester Herredsvej 15
8400 Ebeltoft


Rene Manggard
Ørnelunden 6
8520 Lystrup


Jørgen Baden Olesen
Skovkanten 2
8400 Ebeltoft


Eva Espersen
Pukkelvej 25
8400 Ebeltoft


Niels Jørgen Jensen
Lærkestien 13
8400 Ebeltoft


Hans Ulrik Jensen
Skovdiget 1
8400 Ebeltoft

Niels Albæk
Marsk Stigs Vej 1
8400 Ebeltoft


Preben Fisker
Skolevej 6
8400 Ebeltoft


Steen Rahbek
Hønebjergvej 23, Søby
8543 Hornslet


Per Lampe
Fresiavej 2
8400 Ebeltoft


Anders Bøgh
Kollerup Sti 1
8400 Ebeltoft


Steen Kastrup
Nørreport 5 A
8400 Ebeltoft


Poul Henning Reiths
Bygaden 1 A, Følle
8410 Rønde


Anker Gindesgaard
Munkebakken 6

8400 Ebeltoft

Esben Jensen
Sydbakken 95
8462 Harlev


John Neimann
Nymarksvej 6
8400 Ebeltoft


Reimer Muurmann Jensen
Sandholmsvej 1
8400 Ebeltoft


Henrik Søgaard
Plantagen 33
8400 Ebeltoft


Per Christiansen
Nedergade 13
8400 Ebeltoft


Erik Willy Møller
Skansebakken 28
8400 Ebeltoft


Peder Holmriis
Nørreport 3
8400 Ebeltoft


Nikolaj Germansen
Bygaden 1, Følle
8410 Rønde

Søren Høg
Jens Baggesens Vej 2
8400 Ebeltoft


Ole Vognstrup
Overgade 13
8400 Ebeltoft


Arne Gynther
Skovhegnet 3
8400 Ebeltoft


Lars Godrim
Jens Baggesens Vej 8
8400 Ebeltoft


Rene Nielsen
Nyballevej 23
8444 Balle


Trine van Binsbergen
Bittevej 11, Skader
8543 Hornslet


Per Rugaard
Erik Menveds Vej 9
8400 Ebeltoft

Historie

Ebeltoft Kommunale Vandforsyning blev i efteråret 2006 udskilt som ”Den selvejende institution Syddjurs Vandforsyning”. Forud var gået næsten to år med at få hold på strøtanker og visioner for det nye vandforsyningsselskab. 


De politiske vinde som følge af konkurrencestyrelsens rapport fra 2003 om en øget liberalisering af vandsektoren sammenholdt med Ebeltoft Byråds kommuneplan fra 1997, hvori man tilkendegav, at ”det er ikke Byrådets primære mål at stå som ejer af vandforsyningsanlæg, hvorfor man vil være interesseret i en privatisering af den kommunale vandforsyning således, at ejerskabet overgår til forbrugerne” gav det endelige skub til at tage en generel drøftelse af fremtiden for Ebeltoft Kommunale Vandforsyning. 

Det blev besluttet, at lade et rådgivende ingeniørfirma udarbejde en analyse af vandforsyningens økonomi og organisation, samt at komme med en vurdering af relevante fremtidsmuligheder.

Efter næsten to års arbejde med strøtanker, drøftelser og visioner for det nye vandforsyningsselskab besluttede Ebeltoft Byråd i juni 2006, at overdrage Ebeltoft Kommunale Vandforsyning til en selvejende institution med virkning fra 1. oktober 2006.


Sidst i september 2006 blev alle forbrugere inviteret til valg til vandforsyningens repræsentantskab og bestyrelse – Syddjurs Vandforsyning var nu en realitet.


Navnet Syddjurs Vandforsyning blev i høj grad forbundet med Syddjurs Kommune, og da vandforsyningens bestyrelse ønsker at signalere, at der er tale om en paraply organisation, hvor alle vandværker er velkomne – enten som en del af vandforsyningen eller som samarbejdspartnere – indstillede man en navneændring til DJURS VAND til repræsentantskabet. Repræsentantskabet besluttede navneændringen i april 2007.