Bestyrelsen

Nis Kaper Buch

Formand
Skovhegnet 6, 8400 Ebeltoft
tlf.: 5054 0688
 

Bjørn Helmer

Næstformand
Bakkehegnet 55, 8400 Ebeltoft
tlf.: 5151 7522
til@helmers.dk

Steen Rahbek

Bestyrelsesmedlem
Hønebjergvej 23, Søby, 8543 Hornslet
tlf.: 4020 4338
steen@erahbek.dk

Per Lampe

Bestyrelsesmedlem
Fresiavej 2, 8400 Ebeltoft
tlf.: 2695 7765
lampe@stofanet.dk

Jørgen Baden Olsen

1. suppleant
Skovkanten 2, 8400 Ebeltoft
tlf.: 2629 9797
baden1504@gmail.com

 

 

Niels Jørgen Jensen

2. suppleant
Lærkestien 13, 8400 Ebeltoft
tlf.: 2143 3959
susnjj@gmail.com