Repræsentantskabsvalg 2019 - 2023

Der skal for perioden 1. maj 2019 - 30. april 2023 vælges 30 medlemmer til Djurs Vands repræsentantskab.

Repræsentantskabet er vandselskabets øverste myndighed, der blandt andet vælger bestyrelse, godkender regnskaber og budgetter, samt tager stilling til større projekter af betydning for vandforsyningen. Repræsentantskabet mødes sædvanligvis to gange om året.

 

OPSTILLING SOM KANDIDAT TIL REPRÆSENTANTSKABET

Repræsentantskabet vælges ved direkte valg. Enhver mundig, fysisk person kan stille op valget.

For at komme i betragtning som kandidat skal du anmelde dig til Djurs Vand senest d. 1. februar 2019, enten ved at kontakte administrationen på tlf. 87 52 72 00 eller ved at udfylde det særlige opstillingsformular som du finder her... (linket er deaktiveret)

HVEM KAN STEMME ?

Enhver forbruger, der registreret hos Djurs Vand pr. 1. februar 2019 har stemmeret.

Ejer du en ejendom i forsyningsområdet, og står dit navn på de faktura du modtager fra Djurs Vand er du registreret.

Er du derimod f.eks lejer i en boligforening eller hos en privat udlejer, andelshaver eller ejer en ejerlejlighed wer du ikke nødvendigvis registreret som bruger. Du skal derfor dokumentere din stemmeret ved fremsendelse af sygesikringsbevis eller lignende til Djurs Vand, Hans Winthers Vej 3, 8400 Ebeltoft, eller ved personligt fremmøde på Djurs Vands kontor.

Husk derfor at sikre dig din stemmeret ved at kontrollere, at du er registreret som forbruger senest den 1. februar 2019 enten ved at kontakte administrationen på tlf. 87 52 72 00 eller ved at møde op Hans Winthers Vej 3, 8400 Ebeltoft.

 

STEMMESEDLER

Du skal selv bestille en stemmeseddel.

Dette gøres ved at kontakte Djurs Vand på tlf. 87 52 72 00 eller ved at trykke her...

Vi sender dig en stemmeseddel og en præsentantionsfolder med de opstillede kandidater. Stemmesedler kan rekvireres i perioden 1. - 22. marts 2019.

Du kan også stemme ved personligt fremmøde på Djurs Vands administrationskontor alle hverdage mandag - torsdag kl. 9.00 - 16.00 og fredag kl. 9.00 - 12.00. Husk legitimation.

Frist for afgivelse af stemme er den 31. marts 2019.

 

VALGREGLER

Valget genneføres i henhold til Djurs Vand vedtægter og valgregulativ.

 

ANNONCERING AF VALGET

Valget annonceres i Ebeltoft Folketidende, AdresseAvisen Syddjurs og Århus Stiftstidende.

Du kan se anoncerne i Ebeltoft Folketidende og AdresseAvisen Syddjurs - uge 2, 3 og 4 / 2019, og i Århus Stiftstidende den 10. og 17. januar 2019.

 

VALGLEDELSE

I henhold til valgregulativet består valgledelsen af

  1. Advokat Peter Nymann, Energi og Miljø Advokaterne (formand for valgledelsen)
  2. Bestyrelsesformand Nis Kaper Buch, Djurs Vand
  3. Direktør Tonny Sædam Frandsen, Djurs Vand

Du kan læse mere i valgregulativets afsnit 11 og 12 valgledelsens arbejde og beføjelser.