Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 132 af 8. februar 2013 
om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg
om økonomiske rammer for vandselskaber (Udmøntning af vandsektorforliget)
om passagebidrag

Vandmålerbekendtgørelsen 
(bekendtgørelse nr. 1034 af 17. oktober 2006 om måletekniskkontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand)

Bekendtgørelse nr. 772 af 16. juni 2012 
om forbrugerindflydelse i vandselskaber

Bekendtgørelse nr. 1826 af 16. december 2015
om uddannelse af personer, der udfører boringer på land

Bekendtgørelse nr. 154 af 25. februar 2016
om vandindvinding og vandforsyning

Bekendtgørelse nr. 155 af 25. februar 2016
om vandforsyningsplanlægning

Bekendtgørelse nr. 1310 af 25. november 2015
om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

Bekendtgørelse nr. 1260 af 28. oktober 2013 
om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land

Bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998 
om individuel afregning efter målt vandforbrug

Målerbekendtgørelsen 
(bekendtgørelse nr. 563 af 2. juni 2014 om individuel måling af el, gas, vand og varme)

Bekendtgørelse nr. 525 af 14. juni 1996 
om betaling for vand efter målt forbrug mv. på ejendomsniveau