Kandidater

Opstillede kandidater

1. Bjørn Helmer
  Tidl. erhvervsdirektør
  Bakkehegnet 55
  8400 Ebeltoft
   
  Som medlem af Teknisk Udvalg i det tidligere Ebeltoft Kommune har jeg deltaget i arbejdet for at få Djurs Vand etableret som en selvejende fond. Jeg har siden været medlem af fondens bestyrelse.
   
2. Nis Kaper Buch
  Fhv. kontorchef i Finansrådet og direktør i BSU, Finansrådet, Major (R)
  Skovhegnet 6
  8400 Ebeltoft
   
  Gennem min nuværende bestyrelsesplads i Djurs Vand og datterselskabet Djurs Vand Erhverv A/S har jeg arbejdet for rent vand til fornuftige priser - dette vil jeg naturligvis fortsætte med. Herudover ser jeg det som helt nødvendigt, at udvikle de to selskaber gennem samarbejder og evt. fusioner med andre vandforsyninger på Djursland - kun derigennem sikres en fortsat høj kvalitet, effektivitet og sikkerhed i drikkevandsforsyningen til vores kunder.
   
3. Tobias Gebhardt
  VVS-installatør og frivillig brandmand
  Bakkehegnet 36
  8400 Ebeltoft
   
  Gennem min uddannelse har jeg et godt kendskab til vandforsyning. Jeg vil gerne arbejde for det bedst mulige drikkevand i vort område.
   
4. Kim Jensen
  Selvstændig
  A. Knudsens Vej 4
  8400 Ebeltoft
   
5. Carsten B. Petersen
  Restauratør
  Havnevej 11 A
  8400 Ebeltoft
   
6. Hanne Vangsøe
  Skelhøjevej 5
  8400 Ebeltoft
   
  Har været med i repræsentantskabet i 4 år, og ønsker at fortsætte for at påvirke, at vi fortsat kan have drikkevand af en høj kvalitet.
   
7. Jørgen Baden Olsen
  Skovkanten 2
  8400 Ebeltoft
   
  Har I ca. 35 år drevet virksomheder i tekstilbranchen i såvel Danmark som Østeuropa og Fjernøsten.
   
8. Eva Espersen
  Dr. jur., universitetslektor emeritus
  Pukkelvej 25
  8400 Ebeltoft
   
  Det rene uforurenede grundvand er et af Danmarks helt unikke produkter, som jeg gerne vil være med til at værne om. Jeg er på ingen måde uddannet indenfor vandbranchen, men gennem mit tidligere virke som formand for Djurs Vand og Djurs Vand Erhverv A/S, samt bestyrelsesmedlem i Christianslund Vandværk har jeg opnået en stor indsigt i lovgivningens mange kringelkroge på drikkevandsområdet. Jeg vil i det kommende repræsentantskab arbejde for det rene drikkevand, og at Djurs Vand er en veldrevet og bæredygtig virksomhed.
   
9. Niels Jørgen Jensen
  Pensionist
  Lærkestien 13
  8400 Ebeltoft
   
  Har været medlem af repræsentantskabet siden opstart af Djurs Vand i 2006. 
   
10. Alf Bjørn Olesen
  Pensionist
  Nedergade 22
  8400 Ebeltoft
   
  Er med i repræsentantskabet og vil gerne fortsætte.
   
11. Jørgen Rygaard
  Fmd. Ejerforeningen Bøgebjerg IV
  Bøgebjerg 1.1.4
  8400 Ebeltoft
   
  Jeg har været medlem af repræsentantskabet siden stiftelsen. Fra 1984 til 2005 formand for Bjerringbro Vandværk (samme størrelse som Djurs Vand). Formand og stifter af vandværksforeningen i Bjerringbro Kommune fra 2000 til 2005.
   
12. Hans Ulrik Jensen
  Pensionist
  Skovdiget 1
  8400  Ebeltoft
   
  Har været ansat i 23 år ved Ebeltoft Kommunale Vandværker - Djurs Vand.
   
13. Niels Albæk
  Pensionist
  Marsk Stigs Vej 1
  8400  Ebeltoft
   
  Har været 12 år i bestyrelsen i Boeslum Bakker Vandværk, de sidste 4 år som formand. Måtte forlade bestyrelsen da jeg flyttede til Ebeltoft.
   
14. Preben Fisker
  Skolevej 6
  8400  Ebeltoft
   
  Vil arbejde for rent vand og forsyningssikkerhed.
   
15. Per Rugaard
  Elinstallatør
  Erik Menveds Vej 9
  8400  Ebeltoft
 

Jeg har været medlem af repræsentantskabet i Djurs Vand de sidste 4 år. Jeg har som el-installatør, i en lang årrække, været beskæftiget med vand- og spildevandsforsyning.

Gennem mit arbejde som elektriker, selvstændig el-installatør, og gennem mit tidligere arbejde som installatør hos A.P. Møller, Maersk Line, har jeg en stor teknisk, økonomisk og lovmæssig indsigt. Herudover har jeg i en længere periode været i bestyrelsen for Tekniq El Kronjylland og er for tiden valgt ind som næstformand. Jeg kan således bidrage med væsentlige ininput til mit arbejde for repræsentantskabet.

Jeg stiller naturligvis også gerne denne viden til disposition, hvis jeg bliver valgt ind i bestyrelsen. Jeg vil aktivt arbejde for en god, stabil og sikker vandforsyning og jeg vil støtte en fortsat udvidelse af Djurs Vand, når det er til gavn for forbrugerne.

Jeg vil også arbejde for en ændring af valgregulativet idet jeg mener det er forkert, at man aktivt skal rekvirere en stemmeseddel når der er valg. Forbrugerne skal selvfølgelig have tilsendt en stemmeseddel når der er valg. Alle skal have mulighed for at stemme.

   
16. Per Lampe
  Erhvervsrådgiver
  Fresiavej 2
  8400  Ebeltoft
   
  Ønsker godt og billigt drikkevand, samt god forsyningssikkerhed til brugere i Syddjurs Kommune
   
17. Anders Bøgh
  Kollerup Sti 1
  8400  Ebeltoft
   
 

Jeg har været medlem af bestyrelsen og repræsentantskabet i Djurs Vand siden starten og har stor lyst til at fortsætte med dette arbejde. Jeg har været formand og er vandværkspasser for Boeslum Bakker Vandværk gennem de seneste 15 år, et mellemstort vandværk der forsyner over 1.500 forbrugere. Jeg har gennemgået drifts- og hygiejnekurser for vandværker og har med min erfaring stor indsigt i, hvad der er væsentligt for vandforsyning.

   
18. Jettemarie Berghausen
  Søndergade 35
  8400  Ebeltoft
   
  Tilflytter fra Sjælland, hvor jeg lige var blevet valgt ind i vandforsyningen. Vil gerne være med til at sørge for at vi har rent drikkevand.
   
19. Steen Kastrup
  Direktør
  Nørreport 5 A
  8400  Ebeltoft
   
  Har været medlem af repræsentantskabet fra starten.
   
20. Erich Franzen
  Tømmermester
  Lyngsbækvej 41
  8400  Ebeltoft
   
21. Lau Ove Vørs
  Selvstændig og Assistant Professor på Maskinmesterskolen København
  Jeppe Åkjærs Vej 2
  8400  Ebeltoft
   
 

Uddannet maskinmester og har arbejdet både nationalt og international inden for det køletekniske område. Underviser på Maskinmesterskolen København som ekstern underviser. Speciale:Køleteknik. Sekundært område: Vandbehandling i forbindelse med projekter.

   
22. Poul Henning Reiths
  Direktør
  Bygaden 1 A, Følle
  8410  Rønde
   
  Jeg bor i Følle hvor jeg er indvalgt som medlem af repræsentantskabet, i forbindelse med at Følle Vandværk fusionerede med Djurs Vand i 2012. Et arbejde som jeg gerne fortsætter, da jeg vil arbejde for, at sikre forbrugerne godt og rent drikkevand til de rigtige priser. Jeg har beskæftiget mig med vandfor-syning siden 1987 hvor jeg blev indvalgt i Følle Vandværks bestyrelse, en post som jeg varetog indtil fusionen i 2012. Jeg var i 25 år formand for Følle Vand-værk, hvilket gav mig viden og indsigt i vandværks forhold. En viden som jeg vil bruge i mit arbejde som medlem af repræsentantskabet, såfremt forbrugerne peger på mig.
   
23. Jens Mejlgaard Christensen
  Kirkegade 18
  8400 Ebeltoft
   
24. Jan Baarup Jensen
  Revisor
  Skansebakken 5
  8400  Ebeltoft
   
  Efter 30 år som revisor er jeg nu tilknyttet en ejendomsmægler i Ebeltoft med salg og vurdering af fast ejendom. På baggrund af min beskæftigelse som revisor, vil jeg kunne bidrage med indsigt i økonomi og regnskabsmæssige forhold. Fokus på vandkvalitet og forsyningssikkerhed er andre vigtige "mærkesager".
   
22. Bjarne Nellemann
  Pensionist
  Nordvangsalle 6B
  8250  Egå
   
  Da jeg, efter Djurs Vands overtagelse af Elsegårde Strands Vandværk, har været en del af repræsentantskabet i Djurs Vand, ønsker jeg meget gerne at fortsætte arbejdet her, for bl.a. af kunne repræsentere de ca. 180 forbrugere i sommerhusområdet i Elsegårde.
   
26. Esben Jensen
  Pensionist
  Lyngsbækvej 19
  8400 Ebeltoft
   
  I forbindelse med overtagelsen af Femmøller Strand Vandværk kom jeg i repræsentantskabet i Djurs Vand. Jeg synes det er vigtigt, at forbrugere fra det gamle vandværksområde er med i repræsentantskabet, og at der arbejdes for, at Djurs Vand fortsat er brugerejet og brugerstyret. Jeg vil arbejde for, at de strategier for Djurs Vand, der er resultatet af mødet i 2013, bliver ført ud i livet.
   
27. John Neimann
  Pensionist
  Nymarksvej 6
  8400  Ebeltoft
   
  Jeg har indtil sammenlægningen med Djurs Vand været kasserer i Femmøller Strand Vandværk og senere med i repræsentantskabet for Djurs Vand. Jeg er fortsat interesseret i vandforsyning og vil arbejde for en langsigtet strategi med maksimal brugerindflydelse på drift, organisation og økonomi.
   
28. Reimer Muurmand
  Psykiatrisk Plejer
  Sandholmsvej 1
  8400  Ebeltoft
   
  Er formand for Lyngsbæk Grundejerforening. Jeg rep. 3 grundejerforeninger, private gårdejere/lodsejere. Krakær Camping og de brugere under det nye vandværk i Handrup Bakker. Min opgave er bla. at være med til at brugerne har det bedste vand til den bedste pris, være obs. på nye tiltag til gavn for brugerne i hele Djurs Vand's område.
   
29. Ernst Bech Jensen
  Pensionist
  Hovedgaden 10 A
  8400  Ebeltoft
   
  Jeg er tidligere formand for Femmøller Strands Vandværk.
   
30. Hanne Larsen
  Skelstien 15
  8400  Ebeltoft
   
  Har været med i repræsentantskabet i de seneste 4 år og ønsker fortsat at medvirke til at bevare det rene vand i vandværkets område.
   
31. Eggert Falck
  Skansevej 7
  8400  Ebeltoft
   
  Jeg har været repræsentant i de sidste 4 år. Jeg vil arbejde for rent vand og sikker vandforsyning.
   
32. Bent Ole Rehr
  Pensioneret VVS-montør
  Ålervejen 1
  8400 Ebeltoft
   
  Tidligere formand i over 10 år for Christianslund Vandværk.
   
33. H. P. Mikkelsen
  Projektindkøbschef
  Mariendalsvej 15
  8400 Ebeltoft
   
  Uddannet bygningsblikkenslager, VVS-installatør og VVS-tekniker.
   
34. Kim Christensen
  Flintholmsvej 1
  8400 Ebeltoft
   
  Medlem af repræsentantskabet de seneste 4 år. Ønsker at påvirke arbejdet med en professionel vandforsyning.
   
35. Jørgen Bækdahl
  Bøgebjerg 15 st.
  8400 Ebeltoft
   
36. Roald Jeppesen
  Direktør
  Præstemarksvej 3
  8220 Brabrand
   
37. Peder Holmriis
  Ejerleder
  Nørreport 3
  8400 Ebeltoft
   
  Som lokal vandforbruger vil jeg i repræsentantskabet arbejde for en god og sikker vandkvalitet. Samtidig vil jeg arbejde for en udvidelse af datterselskabet Djurs Vand Erhver A/S' forretningsaktiviteter.
   
38. Tom L. Jessen
  Pensioneret
  Søndergade 16
  8400 Ebeltoft
   
 

Har arbejdet med vandforsyning i 45 år på alle plan fra håndværker til vandværksbestyrer til konsulent og rådgiver.

Har været en del af repræsentantskabet fra start. Formand for Djurs Vand og Djurs Vand Erhverv A/S i 7 1/2 år. Sidder desuden i fjernvarmeselskabets bestyrelse.

Vil fortsat arbejde på en god bæredygtig vandforsyning med intentioner om sikring af rent vand.

   
39. Søren Høg
  Solvangsvej 9
  8400 Ebeltoft
 

Jeg har været næstformand i bestyrelsen af Djurs Vand siden stiftelsen for otte år side. Jeg har i en lang årrække været beskæftiget med vand- og fjernvarmeforsyning i Aarhus Kommune. Jeg har derigennem oparbejdet en stor erfaring på energiområdet, som jeg fortsat kan bidrage med i forhold til Djurs Vand. Herudover har jeg i en længere periode været formand for Dansk Håndbold Forbund og de mere end 130.000 medlemmer. Jeg kan således bidrage med stor ledelseserfaring, der vil være brug for i det nye Djurs Vand og Djurs Vand Erhverv. Jeg er næstformand i såvel Grundejerforeningen Lyngsbæk som i Grundejerforeningen Digtervænget II, der sammenlagt udgør ca. 400 ejendomme. Jeg vil fortsat arbejde for en god og stabil ledelse af Djurs Vand herunder for at sikre, at der også vil være stabil vandforsyning og rent drikkevand til vores børn og børnebørn.

   
40. Bjarne Haubo Christensen
  Direktør for djursBo
  Rosenvang 17
  8543 Hornslet
   
  Med en mangeårig erfaring som direktør i erhvervslivet og i det tværkommunale område og med en uddannelse som cand. oecon fra Aarhus Universitet er Bjarne ansat som ny direktør for djursBo.
   
41. Ole Vognstrup
  Ingeniør og Entreprenør
  Overgade 13
  8400 Ebeltoft
   
 

Mit navn er Ole Vognstrup, jeg er 53 år og bosiddende i Ebeltoft. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende i 21 år.

I forbindelse med min virksomhed har vi i mange år arbejdet for og med diverse lokalenvandværker, Djurs Vand inklusiv.

Jeg opstiller til repræsentantskabet, da jeg øsnker at være med til at udvikle Djurs Vand som virksomhed og arbejde for en fortsat udvidelse af forsyningsområdet.

I forhold til den meget aktuelle situation om forbrugernes sikkerhed for forsyning med rent vand, vil jeg arbejde for at alle tilgængelige kontrolforanstaltninger bliver en del af Djurs Vand's fremtidige drift.

Såfremt jeg bliver valgt til Djurs Vand's repræsentantskab, vil jeg på repræsentantskabsmødet den 24. november 2014 opstille til bestyrelsesvalget.