Opstillede kandidater

Kandidaternes opstillingsorden er bestemt ved lodtrækning iht. valgregulativets § 8.2.

1.   Bjørn Helmer
    Tidligere erhvervsdirektør
    Bakkehegnet 55
    8400 Ebeltoft
     
    Som medlem af Teknisk Udvalg i det tidligere Ebeltoft Kommune har jeg deltaget i arbejdet med at få etableret Djurs Vand som en selvstændig fond. Jeg har siden været medlem af fondens bestyrelse.
     
2.   Esben Jensen
    Lyngsbækvej 19
    8400 Ebeltoft
     
    Jeg har været med i repræsentabntskabet for Djurs Vand siden Femmøller Strand Vandværk kom med i Djurs Vand, og jeg synes det er vigtigt, at Femmøller Strand er repræsenteret. Derfor stiller jeg op igen. Det er vandværkets vigtigste opgave, at sikre godt, giftfrit vand i rigelige mængder. Det er ikke en selvfølge, at vi har det, for der er i stigende omfang giftige stoffer i vandboringerne. Vore dygtige medarbejdere i Djurs Vand skal hele tiden være opmærksomme på den fare, der ligger og lurer i form af uønskede stoffer i vandet. Jeg synes det er en af repræsentantskabets vigtigste opgaver at støtte medarbedjerne i dette arbejde. Som den ene af to i repræsentantskabet, der er sommerhusejere i området, føler jeg et ekstra stort ansvar for at sikre os sommerhusejere godt, rent vand. Hvis du er enig med mig, så stem til repræsentantskabet. Gerne på mig.
     
3.   Jan Freund
    Selvstændig
    Vester Herredsvej 15
    8400 Ebeltoft
     
    Jeg er selvstændig indenfor løftegrej og personlig sikkerhed. Min forretning drives som en service og uddannelsesvirksomhed. Jeg er også næstformand i Grundejerforeningen Handrup Bakker. Udover den tilfredshed det er, at gå forbi vores vandværk i Handrup Bakker og se, hvor smukt det er placeret i naturen, glæder det mig, at vores vand er så rent, som det er. Jeg er vidende om, at der i fremtiden vil vil blive stillet meget store krav til at undgå pesticider. Da jeg ønsker at overdrage vores rene vand til vores børn og børnebørn, vil jeg gerne være med til at præge vores vandpolitik her på Djursland på en for mig seriøs måde.
     
4.   Rene Manggaard
    EDB-konsulent
    Ørnelunden 6
    8520 Lystrup
     
5.   Reimer Muurmand
    Psykiatrisk plejer
    Sandholmsvej 1
    8400 Ebeltoft
     
    Er formand for Lyngsbæk Grundejerforening. Jeg repræsenterer 3 grundejerforeninger, private gpårdejere/lodsejere, Krakær Camping og de brugere, der er under det nye vandværk i Handrup Bakker. Min opgave er bl.a. at brugerne har det bedste vand tuil den bedste pris, være obs. på nye tiltag til gavn for brugerne i hele Djurs Vands område.
     
6.   Jørgen Baden Olsen
    Skovkanten 2
    8400 Ebeltoft
     
    Har i 35 år været selvstændig med egen produktion af tekstil i såvel Danmark som EU og fjernøsten. Jeg blev optaget som medlem af Djurs Vands repræsentantskab for 4 år siden, og blev samtidig bestyrelsesmedlem. Det har været en givende og positiv tid at se og medvirke til den udvikling, der har været og fortsat er. Derfor vil det været naturligt at fortsætte som aktiv deltager i såvel repræsentantskab som bestyrelse.
     
7.   Oliver Nissen
    Villadsgyde 1
    8400 Ebeltoft
     
8.   Preben Fisker
    Arkitekt maa
    Skolevej 6
    8400 Ebeltoft
     
    Vil arbejde for en stabil forsyning af rent vand til den rigtige pris.
     
9.   Per Mou Rugaard
    Elektriker
    Erik Menveds Vej 9
    8400 Ebeltoft
     
    Vil gerne fortsætte som "vagthund" i repræsentantskabet. Jeg mener fortsat, at Djurs Vand skal koncentrere sig om, at sikre forbrugerne rent vand til de rigtige pris og den højeste kvalitet. Aktiviteter, som ikke relaterer sig til levering af vand i hanerne hos forbrugerne eller assistance teksnisk som administrativt, hører ikke med til Djurs Vands virke.
     
10.   Steen Rahbek
    Selvstændig rådgivningskonsulent
    Hønebjergvej 23, Søby
    8543 Hornslet
     
    Som tidligere formand for det sidst fusionerede vandvælrk (Søby Vandværk), repræsentere jeg den vestlige del af Syddjurs. Jeg har i kraft af mine mange år år i det lokale vandværk indsigt i at selv et veldrevet vandværk skal arbejde langsigtet. Det er for mange svært når daglige opgaver presser på. Derfor er tiden inde til, at vi skal slå os sammen. Jeg sidder i dag i repræsentantskabet, og vil gerne arbejde for et stærkt Djurs Vand som bpåde kan favne det "lille vandværk" som ikke kan magte fremtidens krav, men også er den driftsøkonomiske enhed som kan levere vand til "den rigtige pris". Vi er som få begundstiget ved at have rent drikkevand. Den ressource skal vi beskytte og kunne give videre til generationerne efter os. Det vil jeg arbedje på i Djurs Vand, hvis jeg bliver valgt.
     
11.   Niels Albæk
    Marsk Stigs Vej 1
    8400 Ebeltoft
     
12.   Hans Ulrik Jensen
    Pensionist
    Skovdiget 1
    8400 Ebeltoft
     
    Har været ansat ved Ebeltoft Kommunale Værker, nu Djurs Vand i 23 år.
     
13.   Christine Fentz
    Provstskovvej 9, Bogens
    8400 Ebeltoft
     
    Rent drikkevand og gode leveforhold, både for mennesker og andre væsener, ligger mig på sinde. Det er også centralt i det teaterarbedje, jeg laver. Jeg har været aktiv i dannelsen af flere landsdækkende organisationer og siddet mange år i bestyrelser, samt i repræsentantskabet for Statens Kunstfond., så jeg kender til forenings- og ledelsesarbejder, herunder samarbejde, i deres mange afskygninger. Jeg har boet på Mols siden 2005, og kendt området endnu længere.
     
14.   Lau Over Vørs
    Selvstændig og Assistant professor på Maskinmesterskolen København
    Jeppe Åkjærs Vej 2
    8400 Ebeltoft
     
    Uddannet maskinmester og har arbejdet både nationalt og internationalt indenfor det køletekniske område. Underviser på Maskinmesterskolen København som ekstern underviser. Speciale: Køleteknik. Sekundært område: Vandbehandling i forbindelse med projekter.
     
15.   Anker Gindesgaard
    Munkebakken 6
    8400 Ebeltoft
     
16.   Steen Kastrup
    Direktør
    Nørreport 5 A
    8400 Ebeltoft
     
    Kom i repræsentantskabet fra starten i 2006, og vil fortsat arbejde med forsyningssikkerheden og vandkvaliteten til den rigtige pris.
     
17.   Henrik Søgaard
    Statsaut. ejendomsmægler
    Plantagen 33
    8400 Ebeltoft
     
    52 år, gift, bopæl og virksomhedsejer i Ebeltoft. Uddannelse: Statsaut. ejendomsmægler, økonomi, virksomhedsledelse. Mine fokusområder; Vil arbejde for høj vandkvalitet, bedre miljø og billigere priser.
     
18.   Gunnar Højholdt
    Elektriker
    Solbakken 7
    8410 Rønde
     
    Jeg er uddannet elektriker og merkonom. Bor sammen med Tove, vi har sammen 2 børn, 3 børnebørn og et oldebarn. Har være ansat i firmaet i 50 år. Jeg sidder i bestyrelsen for Ugelbølle Vandværk og i repræsentanskabet for Sygesikringen Danmark.
     
19.   John Neimann
    Nymarksvej 6
    8400 Ebeltoft
     
    Jeg har indtil sammenlægningen med Djurs Vand været kasserer i Femmøller Strand Vandværk og senere med i repræsentantskabet og bestyrelsen for Djurs Vand. Jeg er fortsat interesseret i vandforsyning og vil arbejde for en langsigtet strategi med maksimal brugerindflydelse på drift, organisation og økonomi.
     
20.   Niels Jørgen Johnsen Jensen
    Pensionist
    Lærkestien 13
    8400 Ebeltoft
     
    Jeg har været medlem af Djurs Vands repræsentantskab siden stiftelsen af vandselskabet i 2006, heraf har jeg været bestyrelsesmedlem de sidste 4 år. Jeg ønsker at genopstille, fordi der fremadrettet er en masse vigtige beslutninger at tage.
     
21.   Peder Holmriis
    Ejerleder
    Nørreport 3
    8400 Ebeltoft
     
22.   Per Christiansen
    Nedergade 13
    8400 Ebeltoft
     
23.   Erik Willy Møller
    Pensionist (Entreprenørformand)
    Skansebakken 28
    8400 Ebeltoft
     
    Som entreprenørformand igennem en menneskealder og løbende har arbejdet med gravning af både vand og kloak, interesserer området mig en del. Derfor har jeg lyst til at stille op til repræsentantskabet, og mener jeg kan bidrage med noget.
     
24.   Anders Bøgh
    Kollerup Sti 1
    8400 Ebeltoft
     
    Jeg har været medlem af repræsentantskabet i Djurs Vand siden starten, og har stor lyst til at fortsætte dette arbejde. Jeg har været formand, og er vandværkspasser for Boeslum Bakker Vandværk de senste 20 år, et mellemstort vandværk, der forsyner over 1.800 forbrugere. Jeg har gennemgået drifts- og hygiejnekurser for vandværket, og har med min erfaring stor indsigt i, hvad der er væsentligt for en vandforsyning.
     
25.   Nikolaj Germansen
    Bygaden 1, Følle
    8410 Rønde
     
26.   Per Lampe
    Fhv. erhvervsrådgiver
    Fresiavej 2
    8400 Ebeltofy
     
    Jeg har siddet i Djurs Vands repræsentantskab de seneste 8 år, og vil gerne fortsætte dette arbejde i de kommende 4 år. Jeg ligger meget vægt på rent og billigt vand, der ikke skal behandles unødigt. Jeg vil desuden prioritere samarbejde med andre vandværker på Djursland højt med henblik på oprettelse af produktionsvandværker m.v., således vores vandressourcer anvendes optimalt. Desuden bør Djurs Vand holde sig til sine kerneområder. Dvs. sikker leverance af vand af høj kvalitet, baseret på miljørigtige metoder, samt servicering af mindre vandværker.
     
27.   Ole Vognstrup
    Ingeniør og entreprenør
    Overgade 13
    8400 Ebeltoft
     
    Jeg har siddet i Djurs Vands repræsentantskab de sidste 4 år, heraf de seneste 2 år i bestyrelsen. Kravene til vandkvaliteten og forsyningssikkerheden øges konstant i disse år. Samtidig stiger kravene til administrative opgaver/indberetninger, til økonomisk styring, til EDB-sikkerhed, til efteruddannelse af personale o.s.v. Dette er årsagen til, at vi i Djurs Vand gerne vil etablere tætte samarbejder med andre vandværker, så vi sammen fortsat kan opfylde forbrugernes og miljøets krav til vores vand. Jeg vil meget gerne fortsat være en del af dette arbejde i de næste 4 år. Både i repræsentantskabet og i bestyrelsen.
     
28.   Poul Henning Reiths
    Direktør
    Bygaden 10, Følle
    8410 Rønde
     
    Jeg bor i Følle, hvor jeg er indvalgt som medlem af repræsentantskabet i forbindelse med at, Følle Vandværk fusionerede med Djurs Vand i 2012. Et arbejde jeg gerne fortsætter, da jeg vil arbejde for at sikre forbrugerne godt og rent drikkevand til de rigtige priser. Jeg har beskæftiget mig med vandforsyning siden 1987, hvor jeg blev indvalgt i Følle Vandværks bestyrelse, en post som jeg varetog indtil fusionen i 2012. Jeg var i 25 år formand for Følle Vandværk, hvilket gav mig viden og indsigt i vandværks forhold. En viden som jeg vil bruge i mit arbejde som medlem af repræsentantskabet, såfremt brugerne peger på mig.
     
29.   Rene Kenneth Nielsen
    Elektriker
    Nyballevej 23
    8444 Balle
     
    Jeg er 47 år og bor i Balle. Jeg har været medlem af repræsentantskabet, siden vi i 2016, med "Nyballe Vandværk", kom med ind under Djurs Vand. Jeg vil støtte op omkring, at vi fremover kan modtage rent vand til en fair pris. Samtidig synes jeg, at lokale vandværker, som oplever stigende pres mht. udgifter til prøvetagning, sårbarhed i forbindelse med evt. forurening o.s.v. kan få fordel af den "stordrift" som Djurs Vand står for.
     
30.   Søren Høg
    Jens Baggesens Vej 2
    8400 Ebeltoft
     
31.   Eva Espersen
    Dr. jur., universitetslektor emeritus
    Pukkelvej 25
    8400 Ebeltoft
     
    Det rene uforurende grundvand et et af Danmarks helt unikke produkter, som jeg gerne vil være med til at værne om. Jeg er på ingen måde uddannet indenfor vandbranchen, men gennem mit tidligere virke som formand for Djurs Vand og Djurs Vand Erhverv A/S, samt bestyrelsesmedlem i Christianslund Vandværk har jeg opnået en stor indsigt i lovgivningens kringelkroge på driokkevandsområdet. Jeg vil i det kommende repræsentantskab arbejde for den rene drikkevand, og at Djurs Vand er en veldrevet og bæredygtig virksomhed.
     
32.   Arne Gynther
    Ingeniør
    Skovhegnet 3
    8400 Ebeltoft
     
    Gennem mit arbejde har jeg haft ansvar for ledelse og drift af forsyningsvirksomheder - herunder Ebeltoft Vandforsyning inden det blev til Syddjurs Vand. Min erfaring herfra vil jeg bruge på til at sikre, at det primære for Djurs Vand er en effektiv drift og en høj kvalitet på vandet til brugerne.
     
33.   Nis Kaper Buch
    Fhv. kontorchef i Finansrådet og direktør i BSU, Finansrådet, Major (R)
    Skovhegnet 6
    8400 Ebeltoft
     
    Gennem min nuværende bestyrelsesplads i Djurs Vand og datterselskabet Djurs Vand Erhverv A/S har jeg arbejdet for rent vand til fornuftige priser - dette vil jeg naturligvis fortsætte med. Herudover ser jeg det som helt nødvendigt, at udvikle de to selskaber gennem samarbejder og evt. fusioner med andre vandforsyninger på Djursland - kun derigennem sikres en fortsat høj kvalitet, effektivitet og sikkerhed i drikkevandsforsyningen til vores kunder.
     
34.   Kim Jensen
    Selvstændig
    A. Knudsens Vej 4
    8400 Ebeltoft
     
35.   Lars Godrim
    Jens Baggesens Vej 8
    8400 Ebeltoft