Bestyrelsen

Nis Kaper Buch

Formand
Skovhegnet 6, 8400 Ebeltoft
tlf.: 5054 0688
 

Bjørn Helmer

Næstformand
Bakkehegnet 55, 8400 Ebeltoft
tlf.: 5151 7522
til@helmers.dk

Jørgen Baden Olsen

Bestyrelsesmedlem
Skovkanten 2, 8400 Ebeltoft
tlf.: 2629 9797
baden1504@gmail.com

 

 

Niels Jørgen Jensen

Bestyrelsesmedlem
Lærkestien 13, 8400 Ebeltoft
tlf.: 2143 3959
susnjj@gmail.com